Дин

Ислам деген эмне?

Ислам деген – «баш ийүү, моюн сунуу, тынчтык» маанисиндеги «Силм, Салам» деген арабча сөздүн уңгусунан…