Астро төлгө

Үркүн

Тарыхтагы кара тактуу ал мезгил, Үркүп элим аткан октон качышты… Эзелтеден душман болгон Кытайга, Паанек…