День: 02.08.2019

Үркүн

Тарыхтагы кара тактуу ал мезгил, Үркүп элим аткан октон качышты… Эзелтеден душман болгон Кытайга, Паанек…