День: 10.08.2019

ТИШ ГИГИЕНАСЫ

ТИШТИ ЭМНЕ СЕБЕПТЕН ТАЗАЛОО КЕРЕК? Тишти тазалоонун эң негизги максаты – тишти тамактын калдыктарынан арылтуу….