Түгөйүӊүздүн мүнөзүн билгиӊиз келеби? Анда бул жакты караӊыз…

Жылан мүнөзү…

Он жагы(Тыкан, ойлоп тапкыч, чечкиндүү, акылдуу, чынчыл, сезимтал, шайыр)
Терс
жагы(Таш боор, мерез, түнт, өзүнө ишенбейт)
Эркек
жылан— Бийликте турганды, башкарганды самашат, сөзгө чечен болушат. Адамдарды өзүнө тартып турган касиетке ээ болгондуктан, кайсы жумуш менен алектенбесин, ошол касиетин жумшап койгон адаты бар. Алар жеӊилгенди жек көрүшөт, жеӊиле билишпейт. Өзүнө ишенген, бирок ийгиликсиз жеӊилүүнү көтөрө билишпейт. Аларды дайыма ийгилик жандап жүрөт, мисалга бизнес жаатында эмгектенишет. Кызганчаак, бирок романтик болушат. Алар сезимдерине дайым ишенишет.
Айым жылан-Алар дайыма татынакай к
өзгө жагымдуу болушат. Мода десе артта калбаган адаттары бар. Алар ар бир эркекти сокур жана жансыз тирүү абалга жеткире алышат. Аларга акылдуу, билимдуу жана жагымдуу эркектер гана жагат. Акылдуу жана тамашакөй келишет. Анын алтынчы туюму жакшы өөрчүгөн, көбүн эсе курчоосундагы адамдардын кеӊешине көп көӊүл бурушат.
Үч бурч достук- Тоок, Уй, Жылан
Келишпегени- Балык,Тоок
Жылан-Чычкан-Дос болгон эле жакшы
Жылан-Уй-Ийгиликтүү түгөйлөр
Жылан-Арстан-Түшүнүксүз
Жылан-Коён-Эгер аракет кылышса баары жакшы болот
Жылан-Балык-Аракет кылып көрүү керек
Жылан-Жылан-Татаал мамиле
Жылан-Жылкы-Биринчи бири-бирине болгон сезим кучтуу болот, бирок кийинчерээк сүйүү балдарына гана калат
Жылан-Кой- Жаман эмес, сүйүү болсо түбөлүк болушу мүмкүн
Жылан-Маймыл-Мамиле маймылга көз каранды
Жылан Тоок-Түбөлүк махабат
Жылан Ит-Болот
Жылан Донуз-Доӊуз жыландын купулуна такыр толбошу мүмкүн.

 

Жылкы мүнөз…
Жылкы мырзаларда аябай көп мыкты сапаттар бар. Алар чынчыл, бирөөгө көз каранды эмес, энергиялуу, алар өзгөчө ой-жүгүртүүсү жана тамашаны сүйө билгендиги менен өзгөчөлөнүп турушат, шаӊдуу чөйрөнү сүйүшөт. Мырза жылкыларда сабырдуулук аз, алар башка бирөөнүн жактыруусуна муктаж эмес, ошондуктан сырткы келбетине азыраак көӊүл бурушат. Башкалар менен тез тил табышып, бирок түнт адамдарды жек көрүшөт. Алардын эске тутуу, сактап калуу туюму жакшы өөрчүгөн, ошондуктан алар- мыкты баяндамачылар жана тамаша айтуучулар. Алар тамаша айтып жатканда башкача бир кыймыл-аракет менен айтышкандыктан, башкалар аларга кайдыгер боло албай калышат. Ошону менен биргеликте алар бат аралашып кеткен жан, акылдуу жана чечкиндүүлөрдүн катарын толукташат. Кичинекей кезинен саякаттаганды жакшы көрөт, жаңы нерселерди изилдегенди жактырышат.
Алар оюна жаӊы идея келээри менен анын чын-тогун экенине карабай ага жан дили менен берилип кетишет. Жылкы мырзаларды сүйүүчүлөрдүн эсине: аларга “эркиндик” деген аба менен суудай зарыл! Алар шайыр, ачык көӊүл, бат тил табыша билген чынчыл адам. Көп учурда эмнени ойлонуп турса ошону дароо айтып, башкаларды капа кылып алышат. Алар жүрөгү менен эмес, башы менен ойлонууну, сезимдерге бат берилбегенди үйрөнүүсү керек. Мына ошондо алар өзүнө болгон ишенимин бекемдеп, эч кимге көз каранды болбой, бакытка жетише алышат.

Айым жылкылар өзүнө карап жүргөн, тыкан аялзаты болушат. Алар тапкыч, акылдуу, эркин жана мээнеткеч. Аябай шайыр болушкандыктан башкалардын көӊүлүн оӊой көтөрө билишет. Ошол сапаты үчүн алар достор арасында баалуу жана сыйга татый алгандардан. Алар энергиялуу, тартынбаган активдуу. Тааныбаган адамга басып барып баарлашууну баштап жибериши мүмкүн. Бардык айымдардай эле “Айым жылкылар” да аларды сүйүп турган мырзалардын көп болуусун каалашат. Алар өзүнө аябай ишенет. Бул айымдар көп жакшы сапаттардын ээси. Акылдуу, болгондуктан бизнеске таланты күчтүү. Каалоосу болсо ага катуу киришип кетишет жана бир жерден жылбай жасалчу жумушту сүйүшпөйт. Аларга буйрук беришсе жек көрөт. Ансыз да алар бир убакта көп жумушту жасай алышат. Өзүн гана угуп, сынга маани беришпейт.

Үч бурч достук-Ит, Арстан, Жылкы
Келишпегени- Чычкан
Жылкы-Чычкан-Качкыла
Жылкы-Уй-Тилекке каршы түбөлүккө бирге боло алышпайт
Жылкы-Арстан-Алардын кызыгуусу бир
Жылкы-Коён-Дос болгон оӊураак
Жылкы-Балык-Кийин сүйүүнүн учкуну да калбай калат
Жылкы-Жылан-Биринчи бири-бирине тартылуу болот, бирок шек бар
Жылкы-Жылкы-Чогу иштегенди жакшы сүйүшпөйт
Жылкы-Кой-Бирин-бири ээриктирбейт
Жылкы-Маймыл-Аз болсо да үмүт бар
Жылкы-Тоок-Эгер зарыл болсо
Жылкы-Ит-Бактылуу түгөйлөр
Жылкы-Доӊуз-Жакшы

Момун кой мүнөзү
Оӊ тарабы(Сылык, шайыр, тынчтыкты сүйгөн, романтик, колу ачык, ой жүгүртүүсү бай, боорукер)
Терс тарабы(Текебер, өзүн аяй берет, кекчил, сак эмес, чечкинсиз, дайыма нараазы) 

Мырза кой- Алардын душманы, касташы өтө аз болушат. Анткени, алар ар бир адам менен тил табышып, шайыр жүрүшөт. Аларды “искусство” адамы десек жаӊылышпайбыз. Боорукер, болгондуктан өтө сезимтал. Алардын өзгөчөлүгү дайыма жакындарынын, туугандарынын жана үй бүлөсүндөгү ар бир инсандын жеке майрамдарын эске тутуп жүрүшөт. Алардын жашоосунда негизги ролду достору жана туугандары ойнойт! Алар балдарынын боорукер, камкор атасы болушат. Бирок, алар чечкинсиз деген наамды таштап, чечкиндүүлүккө үйрөнсө жашоо тегиз болот….
Айым
кой- Алар тыкандыкты жана сулуулукту баалашат. Татыктуу курбу жана дайыма жардамга даяр турушат. Сезимтал болгондуктан көп нерселерге боору ооруп кейий беришет. Аларда жек көрүү, бирөөнү кечире албоо деген сезим аз жашайт жана да душман арттыргысы келишпейт. Колу ачык, бирок бирөөнүн кеӊешине көп көӊүл бурушат. Өзүн колго алуу билүүсү зарыл жана самаганы чымыр денелуу жигиттер, аларды дайым коргоп калкан болуп жүрүүсүн калашат. Үй бүлөөдө эӊ жакшы жар боло алышат.
Уч бурч достук-До
ӊуз, коён, кой
Келишпегени- Уй
Кой
Чычкан-Жакшы мамиле түзө албашы мүмкүн
Кой
Арстан- Бири бирине кас гана болушат
Кой
Койон-Жакшы түгөй
Кой
Балык-Келечетүү кол кармашыша алышат
Кой
Жылан-Албетте, аракетке байланыштуу
Кой
Жылкы-Биринбири ээриктирбейт
Кой
Кой-Дос болгон жакшы го
Кой
Маймыл-Болот
Кой
Тоок-Алар бактысыз болушат, бирок бирибирине билдиришпейт
Кой
Ит-Татаал
Кой
Доӊуз-Бактылуу болушат

Шайыр маймыл-мүнөзү
Оӊ тарабы(Кен пейил, назик, көз карандысыз, оптимист, акылдуу, оргиналдуу)
Терс тарабы(текебер, калпычы, өзүмчүл)
Мырза маймыл- Алар өздөрүнө өздөрү гана чек, мыйзам коё алышат жана каалаган учурунда бузууга укуктуумун дешет. Ааламды жалгыз ээлеп тургандай акылдуумун деп ойлошот. Алар энергиялуу, болгондуктан 05:00 секирип тура алышат. Аял кишилер менен сылык мамиледе кантип баарлашуу керек экенин жакшы өздөштүрүшкөн. Алар үй-бүлөөдө түбөлүктүү падыша болгусу келсе, жумушта чыдамдуулукту жана сүйүүнү үйрөнүүсү абзел. Эгер айымдар чын жүрөгү менен сүйсө аларга эркиндикти беришиӊиз керек .
Достукка бекем болушат. Алар эч качан ээриктирбейт жана махабатка мас кыла алышат.
Айым маймыл-Алар жок болсо орду билинип турат. Мактанчаак болгондуктан айланасындагылардын к
өӊүлүн өзүнө бура алышат. Эмгекчил жана шайыр. Курбуларына жакындарына жакшы кеӊеш беришет. Алар бирөөгө көз каранды эмес жана бирөөгө акысыз иштеп беришпейт. Өз эмгегин баалап, убакытты текке кетирбей жогору коюшат. Алардын таланты кол эмгеги болуп эсептелет. Алардан атактуу пионер, ашпосчу, скульптор чыгышы мүмкүн.

Үч бурч достук-Чычкан, Маймыл, Балык
Келишпегени- Арстан
Маймыл-Чычкан-Бактылуу, биримдиктүү, бек үй бүлө.
Маймыл-Уй-Болот
Маймыл-Арстан-Бири-биринен алыс эле болгону оӊ
Маймыл-Коён-Жакшы
Маймыл-Балык-Татыктуу жар
Маймыл-Жылан-Маймылдан гана көз каранды
Маймыл-Жылкы-Үмүттүн кичине да болсо учкуну бар
Маймыл-Кой-Аракетке жараша
Маймыл Маймыл-Идеалдуу түгөйлөр
Маймыл-Тоок-Кыйын, бирок алдын ала айтуу кыйын
Маймы-Ит- Иттин мамилесине гана байланыштуу
Маймыл-Доӊуз- Дос эле болгон оӊ

Тоок мүнөзү
Он тарабы(Шыктуу, ишеничтүү, эр жүрөк, чынчыл, эмгекчил, колу ачык)
Терс тарабы(Ишенчээк, бой көтөрмө, кызганчаак, өзүмүл, мактанчаак)
Мырза тоок- Алардын кийингени кымбат баалуу жана жарашыктуу келишет. Алар айымдардын эркин ээлеп аларга талашка түшкөндү жактырышат. Кайсыл убакта эмнени сүйлөштү жакшы билишет, адашышпайт, одоно сөз сүйлпп бирөөнүн көӊүлүн кирдетишпейт. Алар бир көрүп сүйүп калганга ишенишет. Калпты жек көрүшөт жана ар кандай учурда башына кылыч келсе да чын айтканды туура көрөт. Эгер айымдар көйнөк кийсе жакпаса, “жакпайт”-деп айтышат. Ачык түстөгү кийимди сүйө беришпейт. Таш боор деши мүмкүн, бирок чындыктан танбайт көӊүл үчүн. Алар өздүк билими менен сыймыктанышат. Боорукер, назик жандарды ушунча жактырышат, анткени назик жандын калканы болсом деген тилекте болушат. Алар кеӊеш бергенде жүрөккө жеткире бере алган таланты бар. Ал ушунча кызганчаак эгер анын айымына көз арткан өзгө эркек болсо, аёосуз чаап салышы мүмкүн. Ошондуктан, сак болуу абзел.
Айым тоок-Мырза тоокторго караганда ачык түстө кийингенди жактырат. Анын достору көп, дайыма алардын чордонунда жүрөт. Каттуу сүйбөйт, бирок баары бир кызганчаак келишет. Өзүнүн ишеничтүү, туруктуу достору менен эс алганды жактырышат.
Уч бурч достук-Тоок, Уй, Балык
Келишпегени- Коён
Тоок-Чычкан-Түбөлүктүү эмес
Тоок-Уй-Жакшы
Тоок-Арстан- Түбөлүктүү эмес
Тоок-Коён-Керек эмес
Тоок-Балык- Идеалдуу түгөйлөр
Тоок-Жылан-Сүйүүсү түбөлүктүү болот
Тоок-Жылкы- Эгерде тандоо жок болсо гана
Тоок-Кой- Дос болгон эле оӊ
Тоок-Маймыл- Болушу мүмкүн
Тоок-Тоок-Эгер бирге калсанар бул бир керемет эле болот
Тоок-Ит-Ойлонуп көрүүӊөр керек
Тоок-Доӊуз- Бактылуу жар болууго мүмкүн 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *